Firma zlokalizowana w Stęszewie koło Poznania zajmuje się produkcją zadaszeń membranowych, wykorzystywanych do tarasów i balkonów. Jesteśmy specjalistami w naszej sektorze działania. Jesteśmy również producentem profili aluminiowych z zastosowaniem targowym. W naszej ofercie znajduje się:<ul><li>odpowiednio przygotowane systemy stoisk wolno stojących</li><li>systemy nośne do montażu na stałe najwyższej jakości</li><li>konkurencyjne ceny na rynku</li><li>sprawny i bezpieczny montaż</li><li>ciekawe projekty podwieszanych systemów nośnych</li><li>profesjonale doradztwo</li><li>możliwość przygotowania indywidualnego projektu</li> </ul><p>Ofertę kierujemy do firm z Poznania i okolicznych miejscowości.</p> http://windapolska.pl/uslugi/inne-uslugi/profile-aluminiowe-alu-tent_i286


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-26 (火) 05:07:38 (1003d)